Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος
  1. Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος:
    1. Τυπολογία και
    2. Χαρακτηριστικά.

Λέξεις Κλειδιά: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος: δράστης, έγκλημα, θύμα

 

Παρουσίαση

Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος