Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα
  1. Τρόποι αντιμετώπισης της οικονομικής εγκληματικότητας.
  2. Επισημάνσειςκαι συμπεράσματα.
  3. Προτάσεις

Λέξεις Κλειδιά: Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα: οικονομική εγκληματικότητα, συμβατική εγκληματικότητα, ποινή

 

Παρουσίαση

Ενότητα 6: Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα