Δυναμική της κίνησης του οχήματος

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον/την φοιτητή/ τρια σε θέματα που σχετίζονται με τη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος στην οδό και τη σημασία της στη διατύπωση των κανονισμών χάραξης των οδών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, οδόστρωμα