Εισαγωγή στην Οδοποιία ΙΙ

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τους/ τις φοιτητές/ τριες στο αντικείμενο της Οδοποιίας η οποία αποτελεί τμήμα της Επιστήμης των Μεταφορών και παράλληλα να τους/ τις προετοιμάσει για την κατανόηση του περιεχομένου της θεματικής ενότητας των μαθημάτων Οδοποιία ΙΙ. 

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, οδοποιία

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγή στην Οδοποιία

Πολυμεσικό Υλικό

Εισαγωγή στην Οδοποιία ΙΙ