Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σύμφωνα με το τεύχος Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – ΣΑΟ)

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες τον ελληνικό κανονισμό (ΟΜΟΕ – ΣΑΟ) για την επιλογή και τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων σε επικίνδυνες θέσεις ή εμπόδια παρά την οδό.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οδική ασφάλεια, συστήματα αναχαίτισης οδού, στηθαία ασφαλείας, έλεγχος οδικής ασφάλειας