Θόρυβος και οδός

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες τόσο της έννοιας του θορύβου γενικότερα αλλά και του οδικού θορύβου ειδικότερα καθώς και των στατιστικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του επιπέδου του οδικού θορύβου. Επίσης, η παρουσίαση διεθνώς χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του επιπέδου του οδικού θορύβου όπως και της νομοθετημένης ελληνικής μεθόδου.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οδικό περιβάλλον, κυκλοφοριακός θόρυβος

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Θόρυβος και οδός

Πολυμεσικό Υλικό

Θόρυβος και οδός