Κύριες Αστικές Οδοί - Εφαρμογές

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ τριες στην κατανόηση, μέσω απλών εφαρμογών, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό – χάραξη των οδών και στον υπολογισμό του όγκου και του κόστους εκσκαφής και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε ένα οδικό έργο.

Λέξεις Κλειδιά: εφαρμογές οδοποιίας, κύριες αστικές οδοί

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Κύριες Αστικές Οδοί
Εφαρμογές

Πολυμεσικό Υλικό

Κύριες Αστικές Οδοί
Εφαρμογές