Χρήσεις του Νερού

Προσφορά και ζήτηση νερού - Το μερίδιο κατανάλωσης του αγροτικού νερού - Κατανάλωση νερού στην Ελλάδα - Στοχευμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Tιμολόγηση υδατικών πόρων - Αρδευτικό νερό: ανάγκη και πρόβλημα. Υδατικό Αποτύπωμα.

 

Λέξεις κλειδιά: Αρδευτικό νερό, Υδατικό Αποτύπωμα, διαχείριση υδατικών πόρων.

ΕΝΟΤΗΤΑ_03. Χρήσεις του Νερού