Οριοθέτηση ζωνών προστασίας γεωτρήσεων-Μαθηματική διερεύνηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

«Ο ρυπαίνων πληρώνει» - Οριοθέτηση ζωνών προστασίας.

 

Λέξεις κλειδιά: «Ο ρυπαίνων πληρώνει» - Οριοθέτηση ζωνών προστασίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ_11. Οριοθέτηση ζωνών προστασίας γεωτρήσεων-Μαθηματική διερεύνηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»