Αλγόριθμοι, εκλογικός νόμος

Tι είναι ο εκλογικός νόμος, εκλογικά συστήματα, ερμηνεία και εφαρμογή του εκλογικού νόμου, κατανομή εδρών.

 

Λέξεις Κλειδιά: αναλογικότητα, αντιπροσώπευση, σύγκριση χωρών, ψήφους, έδρες, αλγόριθμος, δημοκρατία και κόμματα