Διάλεξη 2
  • Παρουσίαση και ανάλυση τηςδιακήρυξης της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 2

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 2