Διάλεξη 10

Έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή της στη Δημοκρατία της Σερβίας το 2009:

  • Τμήμα της έκθεσης της ειδικής εισηγήτριας που αφορά το εσωτερικό νομικό πλαίσιο για την ελευθερία θρησκείας ή κοσμοθεωρίας.
  • Συμπεράσματα και συστάσεις της ειδικής εισηγήτριας προς τις σερβικές αρχές.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 10

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 10