Διάλεξη 12

Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία (συνέχεια από 11η ενότητα):

  • Τμήμα της έκθεσης που αφορά τη νομοθεσία για την ανοχή και απαγόρευση των διακρίσεων στον τομέα της θρησκείας ή κοσμοθεωρίας.
  • Τμήμα της έκθεσης με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή προς τις γερμανικές αρχές.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 12

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 12