Ισόπεδοι Κόμβοι

 

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον/την φοιτητή/ τρια στη μελέτη χάραξης και λειτουργίας των ισόπεδων κόμβων. Ειδικότερα να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της γεωμετρίας και της λειτουργίας ισόπεδων κόμβων, τους χρησιμοποιούμενους τύπους, τα διαστασιολογικά πρότυπα των οδηγιών μελέτης των ισόπεδων κόμβων καθώς και μεθοδολογίες χάραξης των διαφόρων τύπων των ισόπεδων κόμβων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κυκλοφοριακοί κόμβοι, χάραξη οδού με Η/Υ, ρύθμιση κυκλοφορίας και σχεδιασμός μεταφορών με Η/Υ, οδός, κόμβοι, ισόπεδοι κόμβοι, διασταύρωση, χάραξη κόμβου

 

 

Παρουσίαση

Ισόπεδοι Κόμβοι