Εισαγωγή, το νερό ως πόρος σε έλλειψη, ενημέρωση & ευαισθητοποίηση για το νερό

Ενημέρωση για την σπανιότητα και την τεράστια σημασία του νερού, που αποτελεί έναν απαραίτητο πόρο για την ανθρώπινη ζωή και ευημερία, που ωστόσο βρίσκεται σε έλλειψη. Τίθενται ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση του νερού και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νερό, διαχείριση, περιβαλλοντική εκπαίδευση