Φως και στήλη του νερού

Παρουσίαση των συνθηκών φωτός στο υδάτινο περιβάλλον ώστε ο φοιτητής να μάθει να ερμηνεύει και να εκτιμά μεταβολές σε αυτές στη στήλη νερού μιας λίμνης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηλιακή ακτινοβολία, Οπτικές ιδιότητες του νερού, Συνθήκες φωτός, Διαφάνεια - Δίσκος Secchi