Φυσικές – Χημικές παράμετροι

Εκπαίδευση στην ερμηνεία και εκτίμηση φυσικών και χημικών παραμέτρων στο νερό λιμνών, φραγμαλιμνών και ποταμιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θερμοκρασία, οξυγόνο, άνθρακας αλκαλικότητα, σκληρότητα, pH