Φυτοπλαγκτό

Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της βιοκοινότητας του φυτοπλαγκτού, από τις προσαρμογές των οργανισμών για ζωή σε αιώρηση στο νερό σε συνθήκες κυριαρχίας ιξώδους μέχρι τη βιοποικιλότητα, δυναμική και διαδοχή του φυτοπλαγκτού και την εφαρμογή για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του νερού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φυτοπλαγκτό, ανθίσεις, Κυανοβακτήρια, ταξινομικές ομάδες, ποικιλότητα, διασπορά, διακυμάνσεις, στρατηγικές ζωής

 

Παρουσίαση

9. Φυτοπλαγκτό