Τροφικό πλέγμα

Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των τροφικών πλεγμάτων, δεξαμενών και ροών άνθρακα στις λίμνες εστιάζοντας στο πλαγκτικό τροφικό πλέγμα και μικροβιακό τροφικό βρόχο έχοντας ως μοντέλο τη λίμνη Καστοριάς.

 

Λέξεις Κλειδιά: Τροφικό πλέγμα, δομή, συνθετικά, βακτηριοπλαγκτό, ροή άνθρακα

 

Παρουσίαση

10. Τροφικό πλέγμα