Νηκτό - προσαρμογές – στρατηγικές ζωής

Εισαγωγή στη βιολογία και οικολογία των ιχθύων και ειδικότερα στην ποικιλότητα, αφθονία και κατανομή τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νηκτό, Οικολογία Ιχθύων, Ποικιλότητα-αφθονία-κατανομή ιχθύων