Νηκτό – Φράγματα

Γνωριμία με τις χρήσεις και τη σημασία των φραγμάτων καθώς και  με τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτά, όπως η διακοπή της ελεύθερης επικοινωνίας των υδρόβιων οργανισμών και τρόποι αντιμετώπισης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φράγματα, Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, Δίαυλοι, Ασανσέρ

 

Παρουσίαση

13. Νηκτό – Φράγματα