Βενθικά μακροασπόνδυλα

Εξοικείωση με τα βενθικά μακροασπόνδυλα που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση στης οικολογικής ποιότητας των υδάτινων σωμάτων σύμφωνα με το WFD λόγω της διαφορετικής ανθεκτικότητάς τους στη ρύπανση τα οποία εξετάζονται και σύμφωνα με τη θέση τους στην υδάτινη στήλη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βενθικά μακροασπόνδυλα, εκτίμηση οικολογικής ποιότητας