Αποκατάσταση-Ειδικές περιπτώσεις

Παρουσίαση βασικών αρχών, στρατηγικών και διεργασιών στην αποκατάσταση των λιμνών με παραδείγματα (θετικά και αρνητικά: Λίμνες Καστοριάς, Κορώνεια και Κάρλα).

 

Λέξεις Κλειδιά: Αποκατάσταση, μέθοδοι και μέτρα, ανανέωση νερού, βιοχειρισμός