Άσκηση: εύρεση μήκους κύματος, γραμμική θεωρία, εφαρμογές

Μήκος κύματος, γραμμική θεωρία, εφαρμογές.

Λέξεις Κλειδιά: μήκος κύματος, γραμμική θεωρία, εφαρμογές