Πρόγνωση κυματισμών, κλιματική αλλαγή

Πρόγνωση κυματισμών, κλιματική αλλαγή.

Λέξεις Κλειδιά: πρόγνωση κυματισμών, κλιματική αλλαγή  διάβρωση ακτών, φάσμα JONSWAP, φάσμα P-M (Pierson-Moskowitz), αστοχία θαλάσσιων τοίχων