Στάδια της μετάφρασης - ρόλοι του μεταφραστή

Τα στάδια της μετάφρασης

 • Α΄ στάδιο: Κατανόηση
 • Β΄ στάδιο: Αναδιατύπωση
 • Γ΄ στάδιο: Έλεγχος ποιότητας
 • Δ΄ στάδιο: Επαλήθευση

Οι  ρόλοι του μεταφραστή

 • Προ-μετάφραση (pre-translation)
 • Έρευνα-Τεκμηρίωση
 • Αναζήτηση Ορολογίας/ Φρασεολογίας
 • Μετάφραση
 • Αναθεώρηση
 • Επιμέλεια
 • Επιμέλεια μηχανικής μετάφρασης (Post-editing)
 • Μορφοποίηση
 • Διαχειριστής έργου (Project Manager)

Λέξεις Κλειδιά: κατανόηση, αναδιατύπωση, έλεγχος ποιότητας, επαλήθευση, προ-μετάφραση, έρευνα-τεκμηρίωση, αναζήτηση ορολογίας / φρασεολογίας, μετάφραση, αναθεώρηση, επιμέλεια, επιμέλεια μηχανικής μετάφρασης, μορφοποίηση, διαχειριστής έργου