Παράδειγμα μετάφρασης αυθεντικού κειμένου (οδηγίες χρήσης)

Παράδειγμα μετάφρασης αυθεντικού κειμένου (οδηγίες χρήσης)

  • Ταυτότητα κειμένου: ανάλυση των επικοινωνιακών παραμέτρων
  • Παρουσίαση κειμενικών χαρακτηριστικών
  • Πρακτικά ζητήματα μετάφρασης
  • Στρατηγικές Μετάφρασης
  • Τυπολογία λαθών (με βάση δείγμα κειμένων)

Λέξεις Κλειδιά: ταυτότητα κειμένου, κειμενικά χαρακτηριστικάστρατηγικές μετάφρασηςτυπολογία λαθών