Γραμματική: παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων.Κείμενα και λεξιλόγιο από το χώρο του αθλητισμού και των σπορ

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τους βαθμούς των επιθέτων και το λεξιλόγιο  της 2ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος, που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της άθλησης  και των σπορ.

 

Λέξεις Κλειδιά: λεξιλόγιο, αθλητισμός, σπορ