Εισαγωγή - Απαρχή και λειτουργίες της ποίησης - Προς έναν ορισμό της ποίησης

Εισαγωγική ενότητα που ασχολείται με την έννοια της ποίησης, την ιστορική της αναδρομή από τη μυθική και αρχαία αντίληψη του ποιητικού λόγου, τις ιδιαιτερότητές του και επιχειρεί έναν πρώτο και γενικό ορισμό της ποιητικής δημιουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: ποίηση, ποιητική, ορισμός ποίησης

 

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή -Απαρχή και λειτουργίες της ποίησης-Προς έναν ορισμό της ποίησης
UNITE 1: Ιntroduction - origines et fonctions de la poésie -vers une définition de la poésie