Ποιητική γλώσσα - Μετρική και ρητορική

Αφορά τα μορφικά και δομικά χαρακτηριστικά της ποίησης, τη ρητορική και τη μετρική της ποίησης και την ποιητική λειτουργία της γλώσσας.

 

Λέξεις Κλειδιά: ποιητική γλώσσα, μετρική, ποιητική ρητορική, στιχουργική.

 

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ποιητική γλώσσα - Μετρική και ρητορική
UNITE 2 : le langage poétique -métrique et rhétorique