Λογοτεχνία του Μεσαίωνα - Η γέννηση της λυρικής ποίησης - Rutebeuf και François Villon

Εξετάζει την ποίηση στην εποχή του Μεσαίωνα στις διάφορες εκφάνσεις της (Chansons de geste, poésie courtoise)και με τα εκάστοτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μέχρι την εμφάνιση της λυρικής ποίησης με εκπροσώπους τον Rutebeuf και τονVillon.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεσαιωνική ποίηση, επική ποίηση, αυλική ποίηση, τρουβαδούροι, λυρική ποίηση.

 

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Λογοτεχνία του Μεσαίωνα -Η γέννηση της λυρικής ποίησης - Rutebeuf και François Villon
UNITE 3: la littérature du Moyen Âge - la naissance de la poésie lyrique et de la langue française -Rutebeuf et François Villon