16ος αι. – Νεοπλατωνισμός και Πετραρχισμός – Η σχολή της Λυών

Η αναγέννηση της ποίησης κατά το 16ο αιώνα με κύρια χαρακτηριστικά τον πλατωνισμό και τον πετραρχισμό, όπως αρχικά εμφανίζονται στη Σχολή της Λυών. Βασικοί εκπρόσωποι και έργα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανθρωπισμός, Αναγέννηση, νεοπλατωνισμός, πετραρχισμός, Σχολή της Λυών

 

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 16ος αι. – Νεοπλατωνισμός και Πετραρχισμός – Η σχολή της Λυών
UNITE 4: le XVIe siècle - néoplatonisme et pétrarquisme - l’école de Lyon