Τέλος 18ου αι. – Αρχή 19ου αι.: Ρομαντισμός

Εστιάζει στην εμφάνιση του ρεύματος του Ρομαντισμού στο τέλος του 18ου αιώνα, αρχικά στη Γερμανία και την Αγγλία, και στην επέκτασή του, στις αρχές του 19ου αιώνα, στη Γαλλία, στην καθοριστική του σημασία για την εξέλιξη της ποίησης και στους σημαντικότερους γάλλους εκπροσώπους, Λαμαρτίνο και Ουγκώ.

 

Λέξεις Κλειδιά: γερμανικός ρομαντισμός, γαλλικός ρομαντισμός, ρομαντικοί ποιητές, ποιητικό εγώ, αρρώστια του αιώνα

 

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Τέλος 18ου αι. – Αρχή 19ου αι. : Ρομαντισμός
UNITE 7: fin du XVIIIe – début du XIXe siècle: le romantisme