Η ποιητική πρωτοπορία κατά το 1ο μισό του 20ου αι.

Καταγράφονται οι πρωτοποριακές ποιητικές μορφές των δυο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, οι ανατροπές και οι νεωτερισμοί που επέφεραν στο χώρο της ποιητικής δημιουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: ποιητική πρωτοπορία, εξπρεσσιονισμός, φουτουρισμός, ντανταϊσμός, ιδεογράμματα, θεωρία της ποίησης

 

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Η ποιητική πρωτοπορία κατά το 1ο μισό του 20ου αι.
UNITE 10: l’avant-garde poétique pendant les deux premières décennies du XXe siècle