Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης

Περιγραφή της βασικής θεωρίας που σχετίζεται με την μετατροπή της πληροφορίας και την καταγραφή της σε ένα ψηφιακό μέσο.

 

Λέξεις Κλειδιά: δειγματοληψία (sampling), θεώρημα Nyquist, κβαντοποίηση (quantization), κωδικοποίηση (coding)

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης