Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας

Περιγραφή της βασικής θεωρίας που σχετίζεται με την ψηφιακή εικόνα και τα είδη αρχείων.

 

Λέξεις Κλειδιά: χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας, είδη ψηφιακών εικόνων, είδη αρχείων ψηφιακής εικόνας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας