Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG

Παρουσίαση του JPEG που αποτελεί τον βασικό συμπιεστή συμπίεσης εικόνας.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρότυπο JPEG, συμπίεση κατά JPEG, διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου (DCT)

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG