Σχεδιοκίνηση

Εισαγωγή στην 2Δ και 3Δ σχεδιοκίνηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: σχεδιοκίνηση, αρχές σχεδιοκίνησης, απόδοση 2Δ σχεδιοκίνησης, τρισδιάστατα γραφικά, τεχνικές τρισδιάστατης σχεδιοκίνησης, 3Δ σχεδιοκίνηση, εφαρμογές 3Δ σχεδιοκίνησης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Σχεδιοκίνηση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σχεδιοκίνηση