Εικονική πραγματικότητα

Εισαγωγή σε θέματα που αφορούν την Εικονική Πραγματικότητα και τα Εικονικά Περιβάλλοντα.

 

Λέξεις Κλειδιά: εικονική πραγματικότητα, εικονικά περιβάλλοντα, Avatar, εμβάπτιση, αλληλεπίδραση, καταλληλόλητα εικονικών περιβαλλόντων, κατηγορίες εικονικής πραγματικότητας, CAVE, προσομοιωτές

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εικονική πραγματικότητα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εικονική πραγματικότητα