Το Ολοκαύτωμα και η μνήμη του

Στόχοι του κεφαλαίου είναι: a) Η παροχή δεδομένων και στοιχείων για το θέμα «Ολοκαύτωμα» b) Παρουσίαση των διαστάσεων της μνήμης αυτής της γενοκτονίας, καθώς και των κυριότερων σταθμών αυτής της μνήμης, όπως και των φάσεων που αυτή διήλθε κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν το Ολοκαύτωμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ολοκαύτωμα, γενοκτονία, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.