Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέχρι την Επανένωση

Στόχοι του κεφαλαίου είναι:

  • Κατανόηση των αρχικών χρόνων της ΟΔΓ και της εδραίωσής της.
  • Παρουσίαση των κινημάτων διαμαρτυρίας και αυτονομίας από τη δεκαετία του 1960 κ.ε. μέσα στα πολιτικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα.
  • Επισκόπηση ορισμένων σημαντικών σταθμών της πολιτιστικής σκηνής στη διάρκεια αυτών των 50 χρόνων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ομοσπονδιακή Γερμανία, δεκαετία του 1960, κινήματα διαμαρτυρίας.