Ηγεσία

Ειδικότερα, προβλέπεται να αναπτυχθούν:

- Βασικές θεωρίες και υποδείγματα για την ηγεσία : α)  θεωρίες των χαρακτηριστικών (Trait theories), β)  συμπεριφορικές θεωρίες (Behavioral theories), γ)  θεωρίες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της κατάστασης (Contingency theories) και δ) σύγχρονες θεωρίες.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηγεσία, στυλ ηγεσίας

 

Παρουσίαση

4. Ηγεσία