8. Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι
 • Αποκατάσταση με ΟΟ
 • Ολικά νωδά άτομα
 • Συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες
 • Συμβατικές ΟΟ
  • Διάγνωση & σχέδιο θεραπείας
 • Τροποποιήσεις πρωτοκόλλου ΟΟ
  • Διάγνωση & σχέδιο θεραπείας
 • Πρόγνωση σε βάθος χρόνου
 • Αντικατάσταση ΟΟ
 • ΟΟ με αμφίβολη πρόγνωση
 • Επιεμφυτευματικές ΟΟ
 • Συντήρηση αποτελέσματος