Μεταλλάξεις και γενετική ποικιλότητα στα βακτήρια
  • Ο κύκλος ζωής των βακτηριακών κυττάρων.
  • Περιγραφή των μηχανισμών μεταφοράς DNA και της γενετικής ποιλότητας ανάμεσα στα βακτηριακά κύτταρα.