Ευκαρυωτική Μεταγραφή
  • Περιγραφή της διαδικασίας της μεταγραφής στα ευκαρυωτικά κύτταρα και του ρόλου των RNA πολυμερασών.
  • Ρύθμιση της μεταγραφής και ο σκοπός της στα ευκαρυωτικά κύτταρα.
  • Περιγραφή του ρόλου των ενεργοποιητών και των καταστολέων.