Εισαγωγή

Κλινική

 • Εξέταση ασθενή – λήψη ιστορικού
 • Εκλογή δισκαρίου του εμπορίου
 • Αρχικά αποτυπώματα
 • Προσδιορισμός μασητικού επιπέδου
 • Προσδιορισμός κατακόρυφης διάστασης
 • Καταγραφή κεντρικής σχέσης των γνάθων

Εργαστήριο 

 • Πλήρωση αποτυπώματος με γύψο
 • Σχεδίαση ορίων ατομικού δισκαρίου ή προσωρινής βάσης
 • Κατασκευή προσωρινής βάσης
 • Κατασκευή τόξων καταγραφής
 • Ανάρτηση στον αρθρωτήρα
 • Σύνταξη προσθίων δοντιών
 • Δοκιμή πρόσθετων δοντιών
 • Σύνταξη οπίσθιων δοντιών

 

Παρουσίαση

1. Εισαγωγή