Συνταγματισμός

Η ιστορική αναδρομή του συνταγματισμού, κινητήριες δυνάμεις του συνταγματισμού στη νεοτερικότητα, φιλελεύθερος, δημοκρατικός, κοινωνικός συνταγματισμός, το συνταγματικό κράτος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Συνταγματισμός (φιλελεύθερος, δημοκρατικός, κοινωνικός), Συνταγματικό κράτος.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 02 (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 02 (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 02 (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ)
Ενότητα 2η: Συνταγματισμός

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Συνταγματισμός".