Θεώρημα των Cayley-Hamilton

Θεώρημα Cayley-Hamilton και εφαρμογές

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεώρημα Cayley-Hamilton 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 04α (Θεώρημα των Cayley-Hamilton)
Ενότητα 04β (Θεώρημα των Cayley-Hamilton)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 04α (Θεώρημα των Cayley-Hamilton)
Ενότητα 04β (Θεώρημα των Cayley-Hamilton)