Ορθοκανονικές βάσεις

Ορθογώνια διανύσματα, προβολές, ιδιότητες ορθογώνιας βάσης, ορθογώνιο συμπλήρωμα, Προβολές, ανισότητα Cauchy-Scwarz (απόδειξη με προβολή), μέθοδος των Gram-Schmidt

 

Λέξεις Κλειδιά: Ορθογώνια διανύσματα, προβολές, ορθογώνιο συμπλήρωμα μέθοδος των Gram-Schmidt, ανισότητα Cauchy-Scwarz

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 06α (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06β (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06γ (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06δ (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06ε (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06στ (Ορθοκανονικές βάσεις)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 06α (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06β (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06γ (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06δ (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06ε (Ορθοκανονικές βάσεις)
Ενότητα 06στ (Ορθοκανονικές βάσεις)