Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

Κριτήρια επιλογής της Στρατηγικής για Τοπική ανάπτυξη, Εμπόδια εφαρμογής και προυποθέσεις κάθε στρατηγικής, Κριτική για κάθε στρατηγική

 

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγικές, Αυτοβοήθεια, Τεχνική Βοήθεια, Στρατηγικήτης Σύγκρουσης

 

Παρουσίαση

Ενότητα 4η: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης